Jaarvergadering – dinsdag 23 juni 2015

  • 18 juni 2015

Uitnodiging jaarvergadering

Locatie : de Buitengaander
Tijd : 20.00 uur
Wie : Alle leden en hun ouders, de kampleiding.

Voor en na de vergadering is er waarschijnlijk gelegenheid tot het bekijken van de foto’s en dvd van ons 50-jarig bestaan in november 2014 in de foyer.

Agenda

1. Opening.
2. Mededelingen van de verschillende commissies.
Zoals jeugdcommissie, scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, sponsoring enz.
3. Goedkeuring jaarverslag 2014 en verslag vorige vergadering.
4. Financieel verslag en kascontrole.
5. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar Monique Adriaans.
We zijn dringend op zoek naar aanvulling van met name spelende leden, vooral degenen die geen taak hebben, en ouders.
6. Mededelingen.
7. Rondvraag. Vragen kunnen ook vooraf bij het bestuur worden ingediend per email naar: eurogirls.westerhoven@knkv.nl
8. Jubilea.
9. Sluiting

Met vriendelijke groeten en tot 23 juni.
Het bestuur: Monique, Frida, Miriam

Geen reacties voor "Jaarvergadering - dinsdag 23 juni 2015"


    Iets te zeggen?

    Tekst is goed