Competitiezaken

Trainen

De coach zorgt vooraf dat er een opbouwende training is gemaakt met afwisselende aspecten. Daarnaast maakt hij/zij afspraken met de groep over het klaarzetten en opruimen van het trainingsmateriaal. De coach ziet toe op de volgende punten:

 • Het materiaalhok netjes wordt achtergelaten na iedere training en wedstrijd.
 • Het materiaalhok en kleedlokalen na afloop van de training op slot worden gedaan.
 • Kleedlokalen in orde worden achtergelaten
 • De lichten van het sportveld, materiaalhok en kleedlokalen uitgedaan worden.

Afmelden voor trainingen en wedstrijden

Dit moet gebeuren bij je eigen coach. Meld je niet op het laatste nippertje af. Liefst uiterlijk één dag voor de training; indien mogelijk één week voor de wedstrijd.

Wedstrijden

De coach zorgt voor een wedstrijdschema waarop de te spelen wedstrijden van het team staan vermeld. Tevens wordt een indeling gemaakt voor het rijden naar uitwedstrijden en het wassen van de shirts. Na de wedstrijden wordt gekeken of het materiaal moet worden opgeruimd of dat het kan blijven staan voor een volgende wedstrijd die op dezelfde dag wordt gespeeld.

De coach ziet er op toe dat:

 • Er geen ballen, pinnen en strafworpstippen (of ander materiaal of afval) op het speelveld achterblijven.
 • Het materiaal na afloop netjes wordt opgeruimd.
 • Er gedoucht wordt na een wedstrijd. Dit is niet alleen belangrijk voor de hygiëne, maar ook goed voor de teamspirit.
 • Na iedere wedstrijd, ook al zijn andere teams nog aan het spelen, de kleedlokalen worden geveegd. Dit voorkomt een smerig kleedlokaal voor teams die later op de dag spelen!
 • De vieze kopjes en bekers afgewassen worden.
 • Het wedstrijdformulier volledig is ingevuld en meteen wordt ingeleverd bij Jojanneke van de Mierden-Smolders.
 • Het materiaalhok, kleedlokalen en scheidsrechterslokaal op slot worden gedaan en alle lichten uit zijn.
Fluiten van wedstrijden

Onze thuiswedstrijden worden gefloten door leden van onze eigen vereniging. De scheidsrechtercoördinator zorgt voor een indeling.

Wanneer je moet fluiten, zorg er dan voor dat je zeker 15 minuten voor de wedstrijd aanwezig bent, de pasjes van beide teams controleert, de wedstrijd leidt en na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier invult.

Wanneer je verhinderd bent, moet je zelf voor vervanging zorgen. Geef ook de betreffende leidsters door wanneer je geruild hebt.

KNKV verenigingsnummer: NCX11R5

KNKV scheidsrechtersnummer: NJN64T2

Afgelastingen

Afgelastingen van thuis- en uitwedstrijden worden door de (wedstrijd)-secretaresse aan de coaches (en/of scheidsrechter) doorgegeven. De coach brengt de speelsters op de hoogte.

Wat nog meer dient te gebeuren bij afgelastingen:

 • Wedstrijdformulieren inleveren bij wedstrijdsecretariaat met reden van afgelasting.
 • Op formulieren van ingehaalde wedstrijden dient onderaan bij mededelingen vermeld te worden op welke speeldag de ingehaalde wedstrijd betrekking heeft.
 • Met de tegenpartij een nieuwe datum vaststellen voor deze wedstrijd (vóór 12.00 uur eerstvolgende werkdag). Denk ook aan de formulieren ‘verplaatsen’ wedstrijd’ en ‘niet gespeelde wedstrijd’ op de KNKV-site.
Rode en gele kaarten

Als er tijdens de wedstrijd iemand een rode of gele kaart krijgt, dient er een formulier door beide teams te worden ingevuld. Deze formulieren zitten in de EHBO-koffer. Neem daarna contact op met de wedstrijdsecretaresse voor de verdere afhandeling van de zaak. De aanvoerster moet meteen een aparte, ondertekende verklaring opsturen. De strafformulieren staan op de KNKV-site onder het kopje ‘competitie: formulieren’.

Dag dispensatie

Aanvraag dag dispensaties senioren/junioren/aspiranten/pupillen:

Indien een team door welke omstandigheden dan ook incompleet is, kan voor het bepaalde weekend telefonisch een korte dispensatie worden aangevraagd (maximaal 2 speelsters per leeftijdscategorie). Als men voor één of twee speelsters dag dispensatie heeft aangevraagd en verkregen, dan is het niet meer toegestaan wisselspeelsters in te zetten in het team waarin de speelsters uitkomen met dag dispensatie. DD wordt alleen verleend om een team te completeren tot 8 speelsters. Bij verleende dag dispensatie altijd DD achter de betreffende naam op het wedstrijdformulier vermelden.